Menu

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizované léčbě leukemie

BioVendor MDx představuje revoluční NGS řešení fastGEN, první komerčně dostupný NGS kit pro detekci fúzního genu BCR::ABL1.

V kostce

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit je prvním řešením NGS svého druhu určeným pro přesnou detekci fúzního genu BCR::ABL1. Díky revoluční technologii fastGEN včetně bioinformatického softwaru GENOVESA přinášíme nový způsob testování BCR::ABL1, klíčového pro volbu optimální léčby leukémie.

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizované léčbě leukemie

Fúzní gen BCR::ABL1 hraje významnou roli v patogenezi různých krevních rakovin, zejména chronické myeloidní leukémie (CML). Tento gen vzniká chromozomální translokací, která vede ke konstitutivní aktivaci tyrosinkinázové domény ABL1 a způsobuje nekontrolovatelnou buněčnou proliferaci. Testování fúzního genu BCR::ABL1 je zásadní pro volbu optimální léčby leukémie, protože pomáhá identifikovat pacienty, kteří mohou mít prospěch z cílených terapií například pomocí inhibitorů tyrozinkinázy (TKI). V současnosti je standardní metodou pro analýzu mutací tohoto genu Sangerovo sekvenování, které má však omezenou citlivost.

Next-Generation Sequencing (NGS) přináší mnoho výhod pro analýzu BCR::ABL1 díky své schopnosti komplexně detekovat, kvantifikovat a analyzovat genetické pozadí spojené s leukémií, včetně nízké hladiny transkriptů BCR::ABL1, mutací a dalších relevantních genetických změn. To umožňuje přesné sledování progresu onemocnění, odpověď na léčbu a identifikaci rezistentních mutací, což vede k účinnějším personalizovaným léčebným strategiím.

Technologie fastGEN je založena na principu amplikonového sekvenování nové generace (NGS), které se vyznačuje rychlým a uživatelsky přívětivým pracovním postupem. Technologie byla navržena za účelem zjednodušení procesu a spolu s bioinformatickým softwarem GENOVESA nabízí komplexní NGS řešení.

GENOVESA je špičkový vyhodnocovací a interpretační systém pro analýzu NGS dat, který nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní. Tento cloudový software doplňuje technologii fastGEN a slouží pro analýzu dat NGS, bez ohledu na použitou sekvenační platformu.

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit je další součástí naší „fastGEN puzzle“, která spolu s fastGEN TP53 Cancer kit a fastGEN Brain cancer kitem (geny IDH1 a IDH2) umožňuje komplexní screening a monitorování klíčových genů spojených s různými druhy leukémie.

BioVendor MDx je nejmladší společností skupiny BioVendor Group, působí jako globální distributor vlastních inovativních produktů z laboratoří BioVendor Group a zároveň jako distributor vybraných produktů jiných společností v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska. BioVendor MDx se zaměřením na inovace a kvalitu se může pochlubit dynamickým týmem, který se věnuje zlepšování molekulární diagnostiky na svém domácím i globálním trhu.

Pro více informací o fastGEN a dalších molekulárních diagnostických řešeních nabízených BioVendor MDx, prosím navštivte www.biovendor.cz.

Buďte v obraze

Pro aktuální informace sledujte naše profily na sociálních sítích.
Nahoru