Menu

LAMP

Revoluce v plošném testování.

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) je vysoce citlivá, spolehlivá, rychlá a efektivní metoda amplifikace a detekce nukleových kyselin. Kity na principu LAMP lze aplikovat přímo na primární vzorek, stěr ve vhodném médiu, a redukovat tak počet pipetovacích kroků. Výsledky analýzy jsou k dispozici během 30 – 40 minut. 

LAMP

Inovativní technologie Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP), izotermická amplifikace, umožňuje širokou škálu aplikací od detekce patogenů až po determinaci jednonukleotidových polymorfismů. Cílová sekvence je amplifikována bez nutnosti cyklování pomocí sady smyčkových primerů, fluorescenčně značené sondy a izotermické polymerázy, která disponuje kromě replikační aktivity také schopností disociace a posouvání vznikajícího vlákna. Přítomnost smyčkovitých primerů zvyšuje rychlost a dynamiku reakce, a proto množství nukleové kyseliny generované v LAMP reakcích bývá vyšší než při konvenční polymerázové řetězové reakci, což výrazně urychluje detekci cílové sekvence.  

Diagnostické kity založené na principu LAMP jsou designovány tak, aby jejich použití bylo snadné, s výraznou redukcí pipetovacích kroků, robustní, s možností použití vzorku (stěru) bez nutnosti izolace nukleových kyselin, rychlé s výsledky do 30 minut, přesné a spolehlivé. Tyto vlastnosti činí z LAMP ideální metodu pro plošné testování.

SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit

Souprava je optimalizována pro detekci přítomnosti virové nukleové kyseliny a je pro použití nasofaringeálního stěru do neinaktivačního Viral Transport Media (VTM) média doplněného krátkou tepelnou inaktivací. Následuje reverzní transkripce (RT) a amplifikace na principu LAMP. Reakce cílí na S gen virové RNA a lze ji provést širokém spektru real time PCR cyklerů dostupných v každé genetické laboratoři. Souprava je dodávána ve formátu „ready to use“ k provedení 96 reakcí a obsahuje LAMP Master Mix se všemi potřebnými reagenciemi, obsahuje Positive Control (PC), která slouží ke kontrole správného provedení reakce, a Nuclease Free Water (NC) pro provedení negativní kontroly reakce (vyloučení kontaminace). 

Více o produktu

SARS-CoV-2 Direct MULTILAMP 96-kit

SARS-CoV-2 Direct MULTILAMP 96-kit přináší stejné výhody použití jako SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit – rychlou, přesnou a citlivou detekci virové RNA z nasofaryngeálního stěru. Kromě genu S je současně amplifikována také cílová sekvence lidské DNA (RNase P) sloužící jako kontrola průběhu reakce.

Více o produktu

Více o LAMP

Zajímá vás více?

Obraťte se na našeho export manažera.

Mgr. Jiří Brzobohatý
Business Development Manager

+420 702 188 994
brzobohaty@biovendor-mdx.com

Mgr. Jiří Brzobohatý

Další projekty

Microblot-Array

Microblot-Array

Nová generace unikátního imunoblotového testu pro efektivní multiplexovou diagnostiku.

Technologie mikrotitračních destiček otevírá cestu k automatizaci a vysoké propustnosti testování. Kombinace readeru a pokročilého softwaru poskytuje komplexní výsledky a možnost napojení na laboratorní informační systém.

Objevit více
Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing

Rychlá, efektivní a dostupná sekvenace – od nukleových kyselin po celé genomy.

Tisíce až miliony zpracovávaných sekvencí současně. Různé vzorky, různí pacienti – NGS přináší revoluci v rychlosti a efektivitě laboratorní diagnostiky. Kompletní kity v jediné zkumavce dělají práci laborantů jednodušší a efektivnější než kdy dříve.

Objevit více
microRNA

microRNA

Inovativní metody pro kvantifikaci biomarkerů nové generace.

Široké spektrum expresních panelů a cílených měření pro jednotlivé miRNA na principu imunoblotu nebo qPCR. Komplexní řešení každého projektu, od izolace RNA až po analýzu vzorku.

Objevit více
CLIA

CLIA

Plně automatizované řešení CLIA.

Atraktivní portfolio inovativních i zavedených diagnostických parametrů v kombinaci s nejmodernějším CLIA analyzátorem tvoří komplexní, plně automatický systém pro každou diagnostickou laboratoř. Verzatilní, rychlé, plynulé, intuitivní – to je řešení CLIA od BioVendor Group.

Objevit více
Nahoru