Menu

Naše značky

Od počátku sdílíme vizi dostupné a spolehlivé diagnostiky kdekoliv na světě – bez rozdílu kultury či národnosti. 

Dnes naše produkty pomáhají lékařům a pacientům na všech kontinentech.

firmy a pobočky
distribuce
bez zastoupení
Map

Od výzkumu po distribuci

BioVendor LM

BioVendor LM

Dodáváme diagnostická řešení pro široké spektrum oblastí IVD. Přinášíme inovativní produkty, profesionální servis a odborné poradenství.

Objevit více
BioVendor LM
BioVendor LM

Nabízíme atraktivní portfolio zavedených i inovativních produktů a technologií pro klinickou biochemii, imunologii, hematologii, mikrobiologii, molekulární biologii a POCT.

Dbáme na profesionální servis a špičkové poradenství – od výběru konkrétního produktu po komplexní návrh laboratorní automatizace. 

Věříme, že moderní diagnostika přispívá k úspěšnější léčbě pacientů. V rámci skupiny BioVendor Group spolupracujeme na vývoji inovativních produktů a zavádíme je do laboratorní praxe. 

Vedle centrály v České republice máme zastoupení také na Slovensku. BioVendor Slovakia s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní portfolio produktů i služeb – od distribuce diagnostických kitů po zařízení laboratoře na klíč.

Web Sbalit

BioVendor R&D

BioVendor R&D

Zastřešujeme vývoj inovativních biomarkerů a technologií – miRNA, NGS, LAMP, CLIA a imunodiagnostické automatizace.

Objevit více
BioVendor R&D
BioVendor R&D

Hledáme cesty k inovativním biomarkerům a technologiím.  

Od roku 1995 působíme ve vývoji, výrobě a distribuci imunodiagnostických a molekulárně diagnostických produktů ve více než 25 klinických oblastech. Náš R&D tým stojí za vývojem bezmála 200 ELISA souprav pro diagnostiku závažných onemocnění, 100 souprav pro detekci krátkých RNA a nově také diagnostických kitů na principu NGS a LAMP.  

Spoluprací s výzkumnými a vědeckými institucemi a členstvím v odborných konsorciích pomáháme směrovat vědecké aktivity k řešení potřeb laboratorní medicíny. V současnosti se věnujeme především využití diagnostického potenciálu NGS a microRNA a zavedení automatizovaných řešení pro inovativní biomarkery.

Vedle centrály v České republice provozujeme americkou pobočku:
BioVendor LLC – Asheville, North Carolina, USA

Web Sbalit

TestLine

TestLine

Jsme tradiční český výrobce a distributor IVD produktů se zaměřením na infekční choroby a imunologii.

Objevit více
Testline Clinical Diagnostics offices in Brno
TestLine

Těžiště našeho portfolia tvoří produkty pro metody ELISA a BLOT. Výsledkem našich inovací jsou populární SmartELISA kity a vlastní multiplexové řešení Microblot-Array, které distribuujeme do všech koutů světa. Díky synergické spolupráci společností skupiny BioVendor Group přinášíme na trh plně automatizované řešení CLIA.

Věříme, že inovativní přístup k vývoji produktů i zákaznické podpoře je správná cesta, jak naplnit naši společnou vizi spolehlivé, efektivní a dostupné laboratorní diagnostiky.

Web Sbalit

ViennaLab

ViennaLab

Vyvíjíme a vyrábíme uživatelsky přívětivé IVD soupravy pro genetické testování.

Objevit více
ViennaLab Headquarters in Vienna
StripAssays packaging for diagnostic laboratories

Ve ViennaLab vyvíjíme a vyrábíme CE IVD soupravy zaměřené na dědičné nemoci, genetické predispozice, farmakogenetiku, onkologická onemocnění nebo na lidský mikrobiom.    

V průběhu let jsme se zaměřili na vývoj a výrobu souprav určených pro jednoduchou detekci mutací v genech pomocí reverzní hybridizace StripAssays® a soupravy RealFast™ Assays postavené na real-time PCR a detekci jednonukleotidových polymorfismů (SNPs). Nejnovějším členem našeho portfolia jsou NGS soupravy, které umožňují zákazníkům zkoumat germinální a somatické varianty spolu se simultánní analýzou u více genů.  

Web Sbalit

DiaSource

DiaSource

Uvádíme na trh produkty pro klinickou diagnostiku zaměřené na oblast endokrinologie, autoimunitních a infekčních chorob.

Objevit více
World’s leading producer of RIA
BioVendor Group’s RIA products division

Naším hlavním cílem je přinést na trh spolehlivé a přesné imunoeseje a diagnostická řešení a tím přispět k naplnění naší společné vize efektivnější diagnostiky.

Už více než 35 let vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme produkty pro klinickou diagnostiku. Patříme k předním světovým producentům imunodiagnostických produktů se zaměřením na RIA a ELISA technologii včetně reagentů pro automatizované analyzátory.

Zaměřujeme se na oblasti endokrinologie, autoimunitních a infekčních chorob. Specifikem našeho portfolia jsou panely pro měření vitamínu D, steroidů a nástroje pro ELISA, RIA a CLIA automatizaci.

Web Sbalit

BioVendor MDx

BioVendor MDx

Přinášíme na trh diagnostické nástroje pro inovativní metody molekulární diagnostiky z laboratoří BioVendor Group – NGS, LAMP a miRNA.

Objevit více
BioVendor MDx
BioVendor MDx

Usilujeme o rychlejší nástup moderní personalizované diagnostiky. Naším posláním je přinášet na trh inovativní řešení pro molekulární diagnostiku, lidský přístup a vědecké know-how.

V úzké spolupráci s ostatními týmy skupiny BioVendor Group hledáme cesty k implementaci revolučních technologií do rutinní laboratorní praxe. Neustále rozšiřujeme portfolio panelů pro metodu NGS, k diagnostice využíváme prediktivní biomarkery miRNA, spolurozvíjíme metodu LAMP. 

Věříme, že neustálý vývoj a inovace jsou cestou k naplnění naší společné vize – rychlejší, dostupnější a spolehlivější diagnostiky pro pacienty ze všech koutů světa.

Sbalit
Nahoru