Menu

Microblot-Array (MBA)

Nová generace unikátního imunoblotového testu pro efektivní multiplexovou diagnostiku.

Technologie mikrotitračních destiček otevírá cestu k automatizaci a vysoké propustnosti testování. Kombinace readeru a pokročilého softwaru poskytuje komplexní výsledky a možnost napojení na laboratorní informační systém.

Microblot-Array (MBA)

Hledáme cesty, jak spojit znalosti v imunodiagnostice s nejpřesnějšími technologiemi a jít naproti novým trendům, jako je automatizace, úspora času i zdrojů. Výsledkem je Microblot-Array, multiplexní diagnostika infekčních a autoimunitních onemocnění – inovativní metoda serologické diagnostiky, která zaujímá tradiční místo v laboratorní medicíně.

Vysoce specifické rekombinantní antigeny jsou naneseny formou spotů v tripletu na nitrocelulózovou membránu v jamce mikrotitrační destičky. Pokud jsou ve vzorku přítomné specifické protilátky, navážou se na příslušné antigeny. Komplex je následně značen konjugátem a detekován pomocí barevné reakce se substrátem. Každá jamka obsahuje kontrolní spoty pro ověření funkčnosti testu a dále spoty pro kontrolu konjugátu. Jamky rovněž obsahují kalibrační spoty pro kvantitativní vyhodnocení výsledků. Semikvantitativní (IP; AU) a kvantitativní (U/ml) vyhodnocení testu zajišťuje intuitivní a uživatelsky přívětivý software. MBA umožňuje analýzu až 96 pacientů na jednu mikrotitrační destičku. Platforma dovoluje paralelní detekci několika markerů současně, což přináší časovou i finanční úsporu. Navíc je zde možnost automatického zpracování kitů na otevřených ELISA analyzátorech. Náš rychlý a vysoce kvalitní MBA reader je schopen oskenovat a vyhodnotit celou mikrotitrační destičku do 5 minut. Pro vysoký uživatelský komfort jsou komponenty připravené v pracovním ředění, je používán stejný pracovní postup v rámci různých souprav a dále také poskytujeme vzdálenou technickou podporu.

Zajímají vás detailní informace o Microblot Array?
Navštivte webové stránky projektu.

Zajímá vás více?

Obraťte se na našeho produktového manažera.

Mgr. Lenka Pokorná, Ph.D.
Product Manager

+420 549 121 208
pokorna@testlinecd.com

MSc. Lenka Pokorná, Ph.D. - Product Manager for MBA, BioVendor Group

Další projekty

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing

Rychlá, efektivní a dostupná sekvenace – od nukleových kyselin po celé genomy.

Tisíce až miliony zpracovávaných sekvencí současně. Různé vzorky, různí pacienti – NGS přináší revoluci v rychlosti a efektivitě laboratorní diagnostiky. Kompletní kity v jediné zkumavce dělají práci laborantů jednodušší a efektivnější než kdy dříve.

Objevit více
microRNA

microRNA

Inovativní metody pro kvantifikaci biomarkerů nové generace.

Široké spektrum expresních panelů a cílených měření pro jednotlivé miRNA na principu imunoblotu nebo qPCR. Komplexní řešení každého projektu, od izolace RNA až po analýzu vzorku.

Objevit více
CLIA

CLIA

Plně automatizované řešení CLIA.

Atraktivní portfolio inovativních i zavedených diagnostických parametrů v kombinaci s nejmodernějším CLIA analyzátorem tvoří komplexní, plně automatický systém pro každou diagnostickou laboratoř. Verzatilní, rychlé, plynulé, intuitivní – to je řešení CLIA od BioVendor Group.

Objevit více
LAMP

LAMP

Revoluce v plošném testování.

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) je vysoce citlivá, spolehlivá, rychlá a efektivní metoda amplifikace a detekce nukleových kyselin. Kity na principu LAMP lze aplikovat přímo na primární vzorek, stěr ve vhodném médiu, a redukovat tak počet pipetovacích kroků. Výsledky analýzy jsou k dispozici během 30 – 40 minut. 

Objevit více
Nahoru