Menu

microRNA (miRNA)

Inovativní metody pro kvantifikaci biomarkerů nové generace.

Široké spektrum expresních panelů a cílených měření pro jednotlivé miRNA na principu imunoblotu nebo qPCR. Komplexní řešení každého projektu, od izolace RNA až po analýzu vzorku.

microRNA (miRNA)

miRNA představují slibné diagnostické a prognostické biomarkery. Tyto krátké nekódující RNA sekvence jsou zapojené do regulace všech důležitých signálních drah (WNT, p53, NOTCH atd.) a podílejí se tak na většině fyziologických procesů i patogenezí mnoha chorob. Sledování úrovní jejich exprese lze použít k popsání molekulárního mechanismu nebo včasné diagnostice různých patologií a identifikaci jejich stádií. Jejich vlastnosti jsou důvodem, proč jsou nedílnou součástí našeho portfolia inovativních biomarkerů už od roku 2016.

Metoda Two Tailed RT qPCR (TT PCR) byla vyvinuta společně s předními vědci z TATAA a BIOCEV centra. Potíže s citlivostí a specificitou způsobené krátkou sekvencí miRNA jsme vyřešili pomocí jedinečných hemiprobických RT primerů a specifických primerů pro qPCR. Touto kombinací dosahujeme vynikajících výsledků. Jedná se o uživatelsky přívětivou metodu založenou na PCR.

MikroRNA Enzymatická Imunoesej (miREIA) využívá přímou hybridizaci miRNA s biotinylovanou ssDNA k vytvoření hybridu RNA-DNA. Ten je následně rozpoznán protilátkou zachycenou na mikrodestičku. Tento protokol podobný ELISA metodě nezahrnuje žádné amplifikační kroky a jeho cena v přepočtu na vzorek je mimořádně přívětivá.

Diagnostika založená na porovnání exprese miRNA už není jen vize. Včasná diagnóza a správně nastavena léčba je klíčová pro úspěšnou prognózu pacienta a v obou případech jsou miRNA nadějnými biomarkery.

Zajímá vás více?

Obraťte se na našeho produktového manažera.

Iveta Tóthová, PhD.
Business Development Manager

+420 724 873 015
tothova@biovendor-mdx.com

Iveta Tóthová, PhD.

Další projekty

Microblot-Array

Microblot-Array

Nová generace unikátního imunoblotového testu pro efektivní multiplexovou diagnostiku.

Technologie mikrotitračních destiček otevírá cestu k automatizaci a vysoké propustnosti testování. Kombinace readeru a pokročilého softwaru poskytuje komplexní výsledky a možnost napojení na laboratorní informační systém.

Objevit více
Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing

Rychlá, efektivní a dostupná sekvenace – od nukleových kyselin po celé genomy.

Tisíce až miliony zpracovávaných sekvencí současně. Různé vzorky, různí pacienti – NGS přináší revoluci v rychlosti a efektivitě laboratorní diagnostiky. Kompletní kity v jediné zkumavce dělají práci laborantů jednodušší a efektivnější než kdy dříve.

Objevit více
CLIA

CLIA

Plně automatizované řešení CLIA.

Atraktivní portfolio inovativních i zavedených diagnostických parametrů v kombinaci s nejmodernějším CLIA analyzátorem tvoří komplexní, plně automatický systém pro každou diagnostickou laboratoř. Verzatilní, rychlé, plynulé, intuitivní – to je řešení CLIA od BioVendor Group.

Objevit více
LAMP

LAMP

Revoluce v plošném testování.

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) je vysoce citlivá, spolehlivá, rychlá a efektivní metoda amplifikace a detekce nukleových kyselin. Kity na principu LAMP lze aplikovat přímo na primární vzorek, stěr ve vhodném médiu, a redukovat tak počet pipetovacích kroků. Výsledky analýzy jsou k dispozici během 30 – 40 minut. 

Objevit více
Nahoru