BioVendor Group Menu

Kultura a hodnoty

V BioVendor Group vyznáváme hodnoty formované po celou dobu existence společnosti. Vážíme si jedinečnosti každého člověka, podporujeme tvůrčí svobodu.

Žijeme hledáním cest, jak přispět k naplnění vize dostupné a spolehlivé laboratorní diagnostiky.

Protože člověk je středobodem všeho, čím se v BioVendor Group zabýváme.

Podporujeme regiony Člověk ve středu zájmu Vyšlapáváme cesty k lepšímu zdravotnictví

01Podporujeme regiony

Místa, ve kterých působíme, jsou naším domovem. Usilujeme o jejich kultivaci a udržitelný rozvoj, podporujeme lokální výzkum a vzdělávání. Šíříme dobré jméno regionů do celého světa.  

Chceme, aby i pro budoucí generace zůstalo sousedství našich firem tou nejlepší adresou.

02Člověk ve středu zájmu

Vše, co v BioVendor Group děláme, slouží ve prospěch člověka – naše produkty i firemní kultura. Vyznáváme svobodné tvůrčí prostředí, ve kterém každý zaměstnanec nakládá s vlastní důvěrou i zodpovědností.

Protože svoboda je předpokladem špičkových inovací.

03Vyšlapáváme cesty k lepšímu zdravotnictví

Chceme zajistit dostupné a spolehlivé laboratorní výsledky všem lidem bez rozdílu – protože kvalitní diagnostika je základem úspěšné léčby.  

Pokoušení hranic možného je cesta, v jejíž správnost bezmezně věříme. To z nás dělá technologickou špičku v oboru.

Hodnoty, kterými se řídíme

Zájem o člověka

Inovativní produkty, zákaznický servis i firemní kultura – vše, co děláme, děláme v zájmu člověka.

Touha objevovat

Inovace a překonávání výzev je základem našeho úspěchu a důvodem, proč svou práci děláme s radostí.

Hrdost

Firma, obor, region – tři věci, které denně měníme k lepšímu. Tři věci, na které jsme právem hrdí.

Odkaz firemní historie

Skupina BioVendor Group i každá z jejích firem má vlastní historii, která je důležitým základem pro její vlastní identitu. Diverzita zkušeností je pro nás zdrojem vzájemného obohacení a inspirací pro inovativní nápady a přístupy.

Nahoru