Menu

Výzkum a inovace

Sdílení zkušeností je způsob, jak zkrátit cestu k inovacím. Proto v BioVendor Group kromě vlastního výzkumu a vývoje spolupracujeme na řadě společných projektů s vědeckými a technologickými institucemi.

BioVendor R&D: líheň inovací

Naše R&D divize je dlouhodobě zavedenou institucí v oblasti RUO produktů. V současnosti se zaměřuje také na aplikovaný výzkum inovativních parametrů v oblasti IVD, zejména imunodiagnostiky a molekulární diagnostiky a také vývoj v oblasti personalizované medicíny a point-of-care testování.

We bring innovative products to the diagnostic market

Klíčové R&D projekty

Hlavním objektem zájmu našich vývojových týmů jsou nové biomarkery microRNA – krátkých nekódujících RNA, které se podílí na patogenezi mnoha chorob včetně rakoviny a kardiovaskulárních nebo neurodegenerativních onemocnění.

Biovendor R&D získal nedávno licenci na novou technologii Two-Tailed RT-qPCR, která představuje moderní nástroj pro analýzu krátkých molekul malých interferujících molekul RNA typu miRNA, piRNA, siRNA a dalších. Tato technologie, originálně vyvinutá společností TATAA Biocenter, umožňuje jak kvalitativní stanovení molekul miRNA, tak i jejich kvantifikaci. Na základě této platformy probíhá vývoj testů pro diagnostiku kolorektálního karcinomu a karcinomu močového měchýře.

Klíčové R&D projekty

Laboratorní automatizace

Vývoj automatizovaných laboratorních technologií je reakcí na nezvratný trend, kdy se automatizace stává podmínkou kvalitní a efektivní klinické diagnostiky.

Cílem našeho projektu v oblasti automatizace in vitro diagnostiky je především vývoj laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění ledvin. Diagnostické testy budou směřovat zejména na stanovení inovativních proteinových biomarkerů a budou fungovat na principu chemiluminiscenční imunoanalýzy. Testy jsou vyvíjeny pro novou automatizovanou platformu typu random access, tedy analyzátory s náhodným přístupem.

Nedílnou součástí vývoje diagnostických souprav je také klinická validace testů a jejich certifikace podle platné IVD legislativy.

Innovations in laboratory automation

Společné projekty

BioVendor R&D se významně podílí na aktivitách technologických clusterů BIOCEV a CEITEC, které slouží jako platforma pro prosazování společných cílů firem a univerzit.

V současné době spolupracujeme na dvou grantových projektech:

Projekt řešený v rámci výzvy TAČR Zéta je zaměřen na vývoj a validaci inovativních detekčních systémů pro stanovení močových miRNA v diagnostice urologických nádorů.

Druhý společný projekt je mezinárodního konsorcia RNADIAGON, jehož vývoj a výzkum v oblasti využití nekódujících RNA v oblasti onkologické diagnostiky byl podpořen grantem z Horizon 2020 RISE. Kromě výzkumného týmu prof. Slabého z CEITEC a Biovendor R&D jsou do projektu zapojeny týmy z univerzit v Grazu, Hamburku a Ferrery a také tým profesora Calina z Anderson Cancer Centre v Texasu.

BioVendor Group’s projects in cooperation with other institutions

Spojení vědy a diagnostiky

Prostřednictvím společných grantů směrujeme akademické výzkumné týmy k řešení reálných problémů praktické diagnostiky.

Za tímto účelem propojujeme pracoviště zaměřená na biomarkery s pracovišti, která se věnují vývoji v oblasti laboratorních přístrojů a softwaru.

We cooperate with scientists to bring new products to the market

Brno: evropské centrum inovací

Málokteré evropské město se může pyšnit srovnatelnou koncentrací inovativních firem a vědeckých institucí. Jsme hrdí na náš původ „Made in #brnoregion” a v úzké spolupráci s JIC se podílíme na formování Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Bridging science and Diagnostics

– Měníme vědecké know-how v produkt s návodem.
Využíváme své know-how a technologie, abychom vědecké objevy proměnili v produkty, které pomáhají určit diagnózu.

– Směrujeme vědce k řešení reálných potřeb.
Víme, co diagnostika potřebuje. Prostřednictvím grantů spojujeme vědecké týmy, abychom společně zaplnili bílá místa na mapě.

– Přinášíme nové parametry do zavedených platforem.
Vyvíjíme a upravujeme inovativní parametry pro použití v moderních diagnostických platformách.

Spolupráce s univerzitami

Od počátku spolupracujeme s řadou tuzemských i zahraničních akademických institucí.

Mezi naše tradiční partnery v České republice patří:

  • Centrum vědecké excelence CEITEC
  • Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
  • Mendelova univerzita Brno
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní nemocnice Motol
  • Univerzita Karlova
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Podpora start-upů

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je domovem globálně úspěšných podnikatelů. Na jejich podpoře se významně podílí i BioVendor Group v čele s CEO Michalem Kostkou, který v JIC více než 5 let pracoval a dodnes působí jako člen expertního týmu, kde v rámci konzultací předává své znalosti a zkušenosti začínajícím podnikatelům.

BioVendor se také stal jedním z členů komise programu Prototypuj a ověřuj, který podporuje perspektivní start-upy na cestě k prototypům jejich inovativních produktů.

Technologický a inovační program

Úspěšný projekt zaměřený na vyhledání kombinace známých a nových biomarkerů s cílem zlepšit diagnostiku vybraných nádorových onemocnění. Hlavním řešitelem tohoto projektu byla Univerzita Karlova, členem konsorcia také BioVendor R&D.

V rámci projektu jsme zavedli novou technologii na principu multiplexu a vyvinuli 20 nových ELISA souprav využitelných pro diagnostiku karcinomu prostaty, tlustého střeva, slinivky, ledviny a močového měchýře.

We pack scientific results into easy-to-use diagnostic products Collaboration with universities We support innovative start-ups Technologický a inovační program
Nahoru