Menu

Nové fastGEN kity pro rychlé a efektivní stanovení mutačního statusu onkogenů

Významný pokrok v personalizované medicíně.
V kostce
Personalizovaná terapie může pro pacienty s nádorovým onemocněním znamenat velkou naději na prodloužení a zkvalitnění života. Pro rychlé a efektivní stanovení mutačního statusu onkogenů rozšiřujeme fastGEN portfolio o další uživatelsky přívětivé kity pro analýzu genů TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1.
Nové fastGEN kity pro rychlé a efektivní stanovení mutačního statusu onkogenů

Pro efektivní nastavení léčby nebo prognózy rakoviny je důležitý personalizovaný přístup a nutná znalost mutačního statusu onkogenů. Proto rozšiřujeme fastGEN portfolio o další uživatelsky přívětivé kity pro analýzu genů TP53, PIK3CA, TERT, a CTNNB1

Unikátní technologie fastGEN je založena na ultra hlubokém sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálními značenými hybridními primery. 

Pro jednoduchou analýzu fastGEN dat je přirozenou součástí našich kitů software GENOVESA, který slouží také jako databáze pro ukládání variant, s možností sdílení dat mezi jednotlivými klinikami. Výhodou softwaru je například automatizovaná bioinformatická analýza NGS dat, pokročilá kontrola kvality sekvenačních dat a report s klinickou interpretací.  

Nové části fastGEN skládačky

Pomocí naší unikátní fastGEN technologie jsme vytvořili další panely pro detekci klinicky relevantních mutací, které hrají roli u různých nádorových onemocněních.  

TP53

Mutace v genu TP53 (Tumor protein p53) jsou spojeny s řadou typů rakovin, včetně těch dědičných. S kitem fastGEN TP53 Cancer je možné detekovat mutace v exonech 2-11 a také ve dvou nekanonických exonech mezi exony 9 a 10.

Více o fastGEN TP53 Cancer kit
 

PIK3CA

Gen PIK3CA (Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha) je nejčastěji mutovaný gen u rakoviny prsu a bylo zjištěno, že je důležitý i u jiných typů rakoviny. V kitu fastGEN PIK3CA Cancer jsou pokryty exony 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21.  

Více o fastGEN PIK3CA Cancer kit
 

TERT

Mutace v genu TERT (Telomerase Reverse Transcriptase) jsou spojovány se zvýšeným rizikem různých druhů rakoviny, zejména s melanomem a s myeloidní leukémií. fastGEN TERT Cancer kit je zaměřený na promotorovu oblast, kde mnohem častěji vznikají somatické mutace. Spolu s kitem fastGEN Brain Cancer zaměřeného na detekci genů IDH 1 a IDH 2 vytváří ideální kombinaci pro stanovení správné diagnózy či prognózy u pacienta. 

Více o fastGEN TERT Cancer kit
 

POLE/CTNNB1

fastGEN POLE kit jsme obohatili o vybrané kodony exonů 3, 7 a 8 genu CTNNB1 (Catenin Beta 1), který je spojován s kolorektálním karcinomem a rakovinou vaječníků. Takto rozšířený kit poskytne více důležitých informací pro hodnocení klinika.  

Více o fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer kit

Buďte v obraze

Pro aktuální informace sledujte naše profily na sociálních sítích.
Nahoru