Menu

Podporujeme nadějné talenty

Zapojte se do vědeckých projektů v tuzemsku i zahraničí. Získejte zkušenosti s vývojem inovativních diagnostických produktů, i cenná data pro svou akademickou práci. Stáž v BioVendor Academy je příležitost, která zkracuje cestu k vaší vysněné kariéře.

Odborné vedení Reálné zkušenosti Atraktivní stipendium

01Odborné vedení

Hledáme budoucí vědce a kolegy, nikoliv levnou pracovní sílu. Při stáži v BioVendor Academy se proto stanete součástí našich vývojových týmů. Přední vědci, odborníci a manažeři budou vašimi rádci, garanty a později třeba i kolegy v zaměstnání.

02Reálné zkušenosti

Pracujte na skutečných projektech – a přispějte k uvedení nových produktů na diagnostický trh. Uplatněte své teoretické zkušenosti a nasbírejte ty praktické – pro disertační, magisterskou či bakalářskou práci.

03Atraktivní stipendium

Za vaši práci nabízíme férovou finanční odměnu, podporu v akademické práci a cenné zkušenosti, které vám otevřou dveře k úspěšné kariéře – ať už v BioVendor Group, či kdekoliv jinde.

Termín pro podání přihlášek leden - březen 2024

Objevte aktuální příležitosti

Komu je BioVendor Academy určena?

Studentům bakalářských, magisterských, inženýrských a doktorských studijních programů
Studentům se zaměřením na přírodovědné a technické obory
Zájemcům s kapacitou pro krátkodobou (3-6 měsíců), nebo dlouhodobou stáž (2 roky a více), se zájmem o diagnostické odvětví a s komunikativní znalostí AJ

Spolupráce s vysokými školami

Program BioVendor Academy je realizován ve spolupráci se zástupci českých vysokých škol tak, aby pro vás byla stáž co nejužitečnější. Studenti si tak mohou propojit svoji dizertační nebo diplomovou práci s reálnou praxí ve vývoji a výzkumu BioVendoru Group. Spolupracujeme například s Masarykovou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně.

Aktuální výzkumná témata

Detekce proteinových markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu metodou Microblot-Array

Microblot-Array je imunochemická diagnostická multiplexní metoda integrující principy imunoblotu a metody ELISA do formátu standardních mikrotitračních destiček s antigeny navázanými ve formě jednotlivých spotů na nitrocelulózové membráně. Metoda je standardně využívána pro detekci protilátek v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku, či synoviální tekutině. Práce bude směřovat k aplikaci technologie Microblot-Array do oblasti diagnostiky respiračních onemocnění při využití jiného typu vyšetřovaného vzorku. Cílem bude ověřit možnosti detekce proteinových markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu, což je v současnosti intenzivně zkoumaná matrice pro neinvazivní vyšetření dolních cest dýchacích. Zásadním aspektem bude ověření, zda lze při přechodu na jiný typ analytu a matrice zachovat dostatečnou specifitu a citlivost této metody. Důležitou součástí bude posouzení použitelnosti této technologie pro multiplexní vyšetření širšího panelu biomarkerů dostupných v kondenzátu vydechovaného vzduchu, což by mohlo přinést klíčové informace pro klinickou praxi a významně přispět k lepšímu porozumění a léčbě onemocnění dýchacích cest.

Výběrové řízení

Příjem přihlášek 1. 1. – 30. 3. 2024
Výběrové řízení 1. 4. – 30. 4. 2024
Start projektu dle dohody

Co vás čeká u výběrového řízení?

1.
Životopis
Vaši budoucí kolegové si nejdřív podrobně prostudují zaslaný životopis.
2.
Praktický úkol
Na druhý krok si vyhraďte trochu času – u cvičného zadání si vyzkoušíte práci se svými budoucími kolegy a garanty.
3.
Pohovor
Při osobním pohovoru vám představíme náplň stáže, zodpovíme otázky a společně vyhodnotíme, jestli případná spolupráce naplňuje vzájemná očekávání.

Získejte stáž v BioVendor Academy

Formulářů vyplníte za život tisíce.
Jen hrstka z nich ale může změnit váš budoucí život.
Přihlaste se na stáž v BioVendor Academy.
Přiložte své CV* Procházet
Vyplňte prosím všechna pole označená *
Potřebujete více informací?<br>Jsme tu pro vás. Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme.

Potřebujete více informací?
Jsme tu pro vás. Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme.

Alexandra Hronská
Vedoucí personálního oddělení
Nahoru