Menu

Diagnostika založená na microRNA pomáhá odhalit rakovinu varlat včas. Movember je tady!

V kostce
BioVendor Group se stává výhradním distributorem inovativních testů odhalujících rakovinu varlat. Metoda pracuje s měřením hladiny microRNA a BioVendor tak rozšiřuje své portfolio diagnostických přístupů.
Diagnostika založená na microRNA pomáhá odhalit rakovinu varlat včas. Movember je tady!

“Diagnostice založené na miRNA se věnujeme už více než čtyři roky. Jde o moderní metody testování, které mají budoucnost nejen v diagnostice různých onkologických onemocnění, ale také neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimer nebo Parkinson, kde je zcela zásadní odhalit onemocnění včas,” vysvětluje Veronika Grešáková, produktová manažerka pro microRNA, která se v BioVendoru zabývá právě molekulární diagnostikou.

Diagnostické soupravy, které bude BioVendor Group výhradně dodávat na český i slovenský trh vyrábí německý výrobce mir|detect. Testy už prošly CE IVD certifikací, mají tak za sebou potřebné klinické testování a laboratoře a onkologické ústavy je mohou okamžitě aplikovat pro diagnostiku svých pacientů.

BioVendor Group se ale zabývá i vlastním vývojem v oblasti microRNA diagnostiky a pracuje tak například na diagnostické metodě pro odhalení nádoru tlustého střeva z krve pacienta.  

Spolehlivá metoda pro odhalení rakoviny varlat

Diagnostika pomocí miRNA je v tomto případě založená na měření hladiny jedné konkrétní microRNA, jejíž hladiny se mění specificky při germinálních nádorech. Metoda je tak spolehlivější než dosavadní diagnostika pomocí proteinových markerů, jejichž zvýšení může ovlivnit množství faktorů, které s onkologickým onemocněním ani nemusí souviset,” popisuje Grešáková. Diagnostická metoda využívající měření microRNA tak ukazuje specificky na onemocnění varlat.

Díky miRNA lékaři včas odhalí návrat rakoviny

Testy je sice možné využít i pro primární diagnostiku rakoviny varlat, nicméně větší potenciál mají pro následný monitoring pacientů s pozitivním nálezem. V primární fázi je totiž specificita těchto starých markerů kolem 50 %, nicméně u nových markerů je 94 %.  

Díky následnému sledování hladiny microRNA ale dochází k včasné detekci návratu rakoviny a pacient tak nemusí například nezbytně podstupovat reoperaci nebo chemoterapii. Častěji pak mohou lékaři pacientovi zasažený orgán zachránit. Klasické proteinové markery jsou totiž měřitelné až v pozdější fázi vývoje onemocnění, kdy už může být pozdě.  

O novou metodu projevil zájem Masarykův onkologický ústav

Nedávno proběhlo školení pro Masarykův onkologický ústav, který o nové metody testování tohoto onemocnění projevil zájem,” říká Grešáková. Nová diagnostická souprava je určena právě pro laboratoře a větší ústavy, které se zaměřují na včasnou diagnostiku onkologických onemocnění.

"Rozhodli jsme se diagnostiku pomocí měření miRNA minimálně vyzkoušet, protože MOÚ se specializuje na péči onkologicky nemocných. Stále se hledají nové markery, které by umožnily odhalit přítomnost tumoru v ranných stadiích a umožnily by včasný záchyt návratu choroby. Klasické tumorové markery tu touhu po diagnostice časných stadií nádoru nenaplnily a proto posunutím diagnostiky na molekulární úroveň bychom v miRNA mohli hledané markery s vysokou senzitivitou a specificitou pro přítomnost tumoru objevit," komentuje primářka oddělení laboratorní medicíny na MOÚ, MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.  

Další využití microRNA v diagnostice

MicroRNA se už využívá například také pro diagnostiku BKV (lidský polyomavirus), který je v populaci velmi rozšířen a běžně není pro zdravého člověka ohrožující, protože přežívá v ledvinách pouze v latentní fázi. “Riziko ale nastává ve chvíli, kdy jsou tyto ledviny transplantovány do těla jiného pacienta. Po transplantacích se totiž využívají tzv. imunosupresiva, která potlačují funkci imunitního systému. Ten však zabraňuje množení viru v ledvinách. Vlivem imunosupresiv je tato funkce imunitního systému oslabena a virus se může začít replikovat,” vysvětluje další využití microRNA Grešáková.  

Reakce v těle pacienta s transplantovanou ledvinou se pak příliš neliší v případě, že se jedná o nakažení lidským polyomavirem a v případě odmítnutí štěpu. Zásadně se ale liší léčba obou těchto stavů. Díky měření specifických hladin microRNA jsou lékaři schopni rozlišit, o kterou z reakcí se jedná a nasadit správnou léčbu včas,” dodává. Metodu už v České republice ve spolupráci s BioVendor Group testuje například Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Mohlo by vás dále zajímat

Buďte v obraze

Pro aktuální informace sledujte naše profily na sociálních sítích.
Nahoru