Menu

Nový člen portfolia molekulární diagnostiky - fastGEN POLE Cancer kit

Na Mendelově konferenci v Brně jsme představili nový účinný nástroj pro diagnostiku nádorů endometria.
V kostce
V červenci se na počest dvoustého výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela konala v Brně mezinárodní genetická konference, na níž se sjeli vědci z celého světa. U toho jsme nemohli chybět!
Nový člen portfolia molekulární diagnostiky - fastGEN POLE Cancer kit

fastGEN je jednoduchá, ultracitlivá, specifická a účinná technologie, sloužící k přípravě vzorku na vyšetření mutačního statusu klinicky relevantního onkomarkeru pomocí sekvenování nové generace (Next generation sequencing – zkráceně NGS).  

Pár odborných termínů, za nimiž se však skrývá velká naděje pro mnohé pacienty se závažnými onkologickými onemocněními. Právě stanovení správné léčby a posouzení prognózy onemocnění může znamenat významné prodloužení a zkvalitnění života. Ideální léčbu tak lze plně přizpůsobit každému pacientovi na základě molekulární charakteristiky jeho nádorového onemocnění a genové výbavy.

Nováček mezi našimi fastGENy

Stávající sortiment souprav pro vyšetření onkomarkerů u nádorů tlustého střeva, plic a mozku jsme nyní nově rozšířili o soupravu fastGEN POLE Cancer, která je určena k diagnostice rakoviny endometria. Právě tento typ karcinomu je šestým nejčastěji se vyskytujícím nádorem u žen a jen v roce 2020 bylo celosvětově zaznamenáno více než 417 000 nových případů.

Genetická konference na počest Mendela

Příležitostí podělit se o tuto novinku s odbornou veřejností byla mezinárodní genetická konference, která se konala v druhé půlce července v Brně na počest dvoustého výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Měli jsme tak možnost představit největším vědeckým kapacitám v oboru naše portfolio molekulární diagnostiky. Odborný poster pod názvem Deep Amplicon Sequencing of DNA Polymerase Epsilon for Effective Endometrial Tumor Diagnostics Using fastGEN Technology osobně prezentoval jeho autor Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D., který společně se svým týmem stojí za touto technologií.  

Som rád, že sa nám podarilo vyvinúť nového člena rodiny fastGEN, ktorý iste prispeje k efektívnej diagnostike nádorov endometria  a k efektívnejšiemu využitiu kapacity osobných sekvenátorov Illumina v laboratóriách. Tieto nové kity sú prakticky okamžite použiteľné pre centrá, ktoré už kity fastGEN využívajú a nevyžadujú nové preškolenie dlhšie ako niekoľko minút,” vysvětluje.

Organizátoři připravili nabitý program

Společenská část programu třídenní konference Mendel Genetics Conference se odehrávala v historických prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí, kde opat Mendel žil a pracoval. Prostory hotelu Passage pak hostily odborné přednášky zabývající se klíčovými otázkami biologie, vzniku a evoluce života, genetikou rostlin i živočichů, lékařskou genetikou či uplatněním nových genomických technologií. Celý program konference navazoval na Mendelovy poznatky a objevy a byl slavnostním poděkováním za dílo a odkaz tohoto myslitele, který je v současnosti přirovnáván k velikánům jako byli Darwin, Koperník nebo Einstein.

Nechyběli ani nositelé Nobelovy ceny

Vysokou úroveň odborného programu dokládá i účast tří nositelů Nobelovy ceny. Thomas R. Cech z University v Coloradu byl oceněn za nalezení katalytické aktivity RNA, Sir Paul Nurse z Rockefellerovy univerzity v New Yorku identifikoval gen hrající klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu u člověka a nobelistka Ada E. Yonath z Weizmann z Institue of Science v Izraeli objasnila strukturu a funkci ribozomu. Jejich přednášky tak byly pro všechny účastníky silným zážitkem.

Buďte v obraze

Pro aktuální informace sledujte naše profily na sociálních sítích.
Nahoru