Menu

ViennaLab se spojil s Euformatics a Oncompass Medicine, aby získal významnou zakázku na NGS řešení v oblasti tekuté biopsie

Začal nový rok a my jsme do něj skočili s novým kontraktem na vývoj a servis od předních evropských onkologických center.
V kostce
ViennaLab Diagnostics spojil své síly s Euformatics a Oncompass Medicine a jako jedni ze čtyř uchazečů společně získali zakázku na první fázi vývoje panelu genů napříč rakovinovými typy pro bezbuněčnou DNA (cfDNA), určenému k účinnému a senzitivnímu profilování nádorů. Spolu s našimi partnery využijeme naše odborné znalosti k vyplnění mezer v diagnostice rakoviny v oblasti precizní onkologie.
ViennaLab se spojil s Euformatics a Oncompass Medicine, aby získal významnou zakázku na NGS řešení v oblasti tekuté biopsie

O projektu

Na podzim roku 2022 jsme se zúčastnili otevřených diskuzí, které iniciovaly velké evropské nemocnicemi a onkologická výzkumná centra*. Cílem bylo vytvořit inovativní přístup pro nenaplněnou globální potřebu v onkologii, která spočívá v profilování více nádorových typů co nejméně invazivním, ale nejkomplexnějším jednokrokovým způsobem. První fáze projektu byla zahájena v únoru 2023 a následně bude vyhodnocena ve 2. čtvrtletí 2023. Pro Fázi 2 budou vybrány tři nejvhodnější aplikace. Kontrakt na smluvní vývoj a servis sestává ze tří soutěžních fází a očekává se, že poběží až do roku 2025, přičemž bude financována celkovou částkou 7 milionů eur**.

Náš tým – konsorcium HUFIAT Cancer Liquidation se skládá z odborníků na humánní diagnostiku – ViennaLab Diagnostics, bioinformatiku – Euformatics a umělou inteligenci a reporting – Oncompass Medicine. Potěšilo nás, že byly oceněny naše odborné znalosti a zkušenosti. Jsme jedni ze čtyř vybraných účastníků Fáze 1 této vzrušující zakázky.

Konsorcium HUFIAT Cancer Liquidation: na cestě za detekcí nemožného

Malé kousky fragmentované DNA volně cirkulují v tělních tekutinách, například v krvi, každého člověka. Mohou pocházet z normálních odumírajících buněk, ale mohou být také vylučovány rakovinnými buňkami, čímž poskytují cenné diagnostické informace. Představte si, že dokážete efektivně detekovat tyto vzácné a zřídkavé částice pouze tím, že odeberete několik mililitrů pacientovy krve. Pak můžete účinně předvídat nejlepší léčbu, specificky zaměřenou na genetický profil jednotlivých pacientů. Zní to nereálně? My pevně věříme, že to možné je a společně s Euformatics a Oncompass Medicine jsme nastoupili na cestu za dodáním nejmodernějšího produktu pro precizní onkologii, který bude financovaný oncNGS PCP***. Naším cílem je vytvořit efektivní, spolehlivou, citlivou, flexibilní a cenově dostupnou metodu, která bude přístupná všem.

cfDNA jako nový biomarker, který pomáhá vyhodnotit reakci na léčbu

Včasné odhalení rakoviny, ještě předtím, než se objeví příznaky, je klíčové pro dosažení nejlepších výsledků léčby. Pro pacienty, kteří se dozví že mají rakovinu, běží čas velmi rychle. A proto fakt, že čím víc toho víme a čím dřív se to dozvíme, pomáhá pacientům zvýšit šanci na přežití u mnoha typů rakoviny.  

cfDNA má potenciál překlenout mezery v diagnostice rakoviny. Tekutá biopsie je zaměřena na sběr cfDNA, která cirkuluje v krvi a může poskytnout širší obraz o změnách, ke kterým dochází v lidském těle. Tekutá biopsie se snadněji získává a je mnohem méně invazivní, než biopsie z primárního nádoru. Navíc představuje heterogenitu nádorů a umožňuje vícenásobný odběr vzorků v průběhu času.

V současnosti existuje neuspokojená potřeba citlivého, škálovatelného a flexibilního diagnostického nástroje pro precizní onkologii. Naše řešení panelu napříč rakovinovými typy umožní profilování cfDNA u různých druhů rakoviny, dokonce i neznámého primárního původu. Toto nejenže zvýší přesnost určení diagnózy a tím i personalizované léčby, ale také poskytne nezbytnou versatilitu pro překonání omezení u aktuálně dostupných diagnostických nástrojů,” říká Johanna Trupke, Ph.D., vedoucí výzkumu a vývoje ve ViennaLab.  

Lidské a vědecké zaměření na DNA společnosti ViennaLab Diagnostics

Od založení ViennaLab v roce 1990 je naším hlavním cílem dodávat nejmodernější a vysoce kvalitní produkty určené pro diagnostiku lidí.

Martin Zeppetzauer, generální ředitel ViennaLab zdůrazňuje: „Po mnoho let se staráme o potřeby našich zákazníků v rámci laboratorního testování, a to množstvím testů, které pokrývají rozsáhlou řadu markerů. K dnešnímu dni má naprostá většina našich testů certifikát CE IVD nebo IVDR. Rádi bychom tyto odborné znalosti přenesli i do oblasti tekuté biopsie, abychom i nadále byli v čele vývoje genetického testování.

Tento nový R&D projekt přináší pro ViennaLab vzrušující výzvu a příležitost vyvinout inovativní a špičkovou technologii pro detekci rakoviny. Věříme, že spolupráce s odborníky z Euformatics a Oncompass Medicine nám umožní dosáhnout tohoto cíle a přinést pokročilé a integrované řešení pro detekci rakoviny. Těšíme se na úspěšnou spolupráci v následujících letech.

Ve ViennaLab bude projekt řídit Johanna Trupke, Ph.D., která má rozsáhlé znalosti NGS technologií a bioinformatické analýzy, spolu s Adrianem Stützem, Ph.D., odborníkem na cfDNA a přípravu NGS knihoven na bázi hybridizace.

Podle Adriana Stütze, Ph.D., vedoucího NGS ve ViennaLab: „Analýza tekuté biopsie ve spojení s NGS nabízí, vedle tradičních tkáňových biopsií, nové vzrušující možnosti a je již dobře zavedená ve vědecké komunitě. Úspěšná implementace na různých klinikách je jednou z dalších výzev. K nalezení nejlepšího řešení pro laboratoř, bioinformatickou analýzu a lékařskou interpretaci zde bude zapotřebí úzká spolupráce mezioborových odborníků. Naše konsorcium a zúčastněné nemocnice spojují všechny tyto odborníky a zdroje, aby se náš společný plán stal realitou.

Musíme vyvinout komplexní řešení, které se bude skládat ze snadné přípravy NGS knihovny, automatizované bioinformatické kontroly kvality a analýzy sekvenačních dat a lékařských zpráv na základě umělé inteligence. Věříme, že společně s našimi partnery úspěšně dodáme finální produkt, který přinese revoluci na poli precizní onkologie.

Další informace o projektu získáte na tomto odkazu.

Sledujte také Media Centre a webové stránky ViennaLab, kde najdete nejnovější informace, o které se s vámi v nadcházejících měsících rádi podělíme.  

*Konsorcium OncPCP se skládá z následujících členů: Sciensano a Institut Jules Bordet z Belgie, Alleanza Contro il Cancro z Itálie, Institut Curie a Hospices Civils de Lyon z Francie, Institut Catala d’Oncologia ze Španělska, Ludwig-Maximilians-Universität München a Charite - Universitätsmedizin Berlin z Německa.
**Tento kontrakt na smluvní vývoj a servis je součástí projektu financovaného Evropskou unií v rámci grantové smlouvy číslo 874467.
***European Call for the future Next Generation Sequencing (NGS) solutions for cancer

ViennaLab tým

Buďte v obraze

Pro aktuální informace sledujte naše profily na sociálních sítích.
Nahoru